תנאי שימוש

תנאי שימוש למשתמשי אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי

משתמש/ת נכבד/ה,

ברוך הבא לאתר האינטרנט של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) (להלן: "האתר" ו"המכון"בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המכון והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. 

נא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.

ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.

1. כללי

1.1 האתר נועד בעיקרו לספק מידע מדעי, מידע חינוכי מדעי, מידע על פעילויות חינוכיות מדעיות ("פעילויות") ומידע על פעילויות המכון. האתר כולל מידע רב במגוון תחומים, לרבות קישורים לאתרי משנה של היחידות השונות הפועלות תחת המכון ולאתר מכון ויצמן למדע.

כמו כן האתר כולל שירותי מידע (ניוזלטרים) וכלים ושירותים נוספים כגון: רישום מקוון לפעילויות מסוימות, 'תגוביות' ('טוקבקים') המאפשרות להגיב לתכנים המתפרסמים באתר ("שירותים"). חלק מהשירותים ומהפעילויות כפופים לתנאים נוספים לתנאי השימוש (כגון: 'תקנונים', 'תנאי הרשמה' וכו') והם חלים בנוסף להם.

1.2 האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו מוצעים לשימוש כמות שהם על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

1.3 מדיניות פרטיות

המכון מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המכון [למדינות הפרטיות העדכנית נא לחץ כאן] והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

2. שימוש הולם באתר

הינך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר.

2.2 השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המכון יגלה, או יחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר (או בחלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

2.3 תגוביות. האתר כולל מנגנון תגוביות לחלק מהתכנים המתפרסמים בו, על מנת  לאפשר שיח פורה וענייני בקשר עם אותם תכנים. מבלי למעט מהאמור בסעיף 2.2 לעיל ולאמור בהמשך תנאי השימוש, במקרה שתבחר לפרסם תכנים באתר באמצעות 'תגוביות' (או באמצעות כל כלי אחר שייכלל באתר ויאפשר פרסום תכנים):

האחריות לתכנים שתפרסם תחול עליך בלבד.

חל איסור מפורש לפרסם תכנים שהם:

2.3.1 אינם טקסטים ובכלל זאת תמונות, קוד מחשב וירוסים רוגלות סוסים טרויאנים וכיוצ"ב.

2.3.2 שקריים, מטעים או מסולפים.

2.3.3 פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.

2.3.4 פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים.

2.3.5 בגדר לשון הרע.

2.3.6 פוגעים בפרטיות.

2.3.7 זעניים או מפלים.

2.3.8 מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות

2.3.9 מסחריים או פרסומיים, לרבות פרסומות סמויות.

2.3.10 בעלי אופי מטריד, פוגע או  מאיים.

2.3.11 קישורים לאתרים בהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור בס"ק 1- 10 לעיל.

2.4 המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למחוק (באופן מלא או חלקי) תכנים המפרים את תנאי השימוש כאמור.2.5 מובהר כי תכני הגולשים באתר אינם משקפים את עמדת המכון והמכון אינו אחראי להם, לרבות לדיוקם או לנכותם ומומלץ להתייחס אליהם בזהירות המתחייבת. 

ככל ואתה סבור שתוכן שגולש מסוים פרסם באתר פוגע בכך אתה מוזמן לפנות למכון (בהתאם לפרטים המפורטים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

3. קניין רוחני

זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות בשירותים ובתכנים הכלולים בו (למעט תכנים שגולשים באתר מפרסמים), וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הנם בבעלות הבלעדית של המכון או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.2 פרסום תכנים על ידי גולשים באתר

בפרסום תכנים באתר: (1) אתה מצהיר ומתחייב כי הנך רשאי וזכאי לפרסם התכנים המתפרסמים על ידך וכי הנך בעל זכות היוצרים בהם או בעל רשות כדין לפרסמם ולהקנות למכון רישיון כמפורט להלן (2) אתה מקנה למכון רישיון בלתי הדיר, כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים, להעתיקם, להפיצם, לפרסמם בכל מדיה שהיא (לרבות בדפוס, באתרים אחרים או נוספים לאתר, במקומות נוספים באתר, באפליקציות, בפרסומים של המכון וכו'), לשנותם וליצור מהם יצירות נגזרות.

אם אתה סבור תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיך אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. 

4. השימוש באתר

4.1 השימוש באתר מותר לשימוש עצמי ולא מסחרי בלבד ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אין להשתמש בו לשימוש מסחרי או לשימוש שלא הותר מפורשות בתנאי השימוש.

4.2 מובהר כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר לרבות התכנים הכלולים בו. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל, אך לא מוגבל: לבסיסי הנתונים, עיצוב גרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר.

4.3 התכנים הבאים כפופים לרשיונות שלהלן:

4.3.1 תכנים טקסטואלים ("תכנים כתובים") – תנאי השימוש בתכנים כתובים בלבד (ואלו אינם כוללים: תמונות, סרטונים, יישומונים וכו' אפילו אם נכללים בהם תכנים כתובים) מפורסמים תחת רישיון Creative Commons  מסוג ייחוס שיתוף זהה לשימוש לא מסחרי (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License) לנוסח מלא של הרישיון ראה: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

("רישיון ייחוס") .

ניתן להשתמש בתכנים כתובים as-is, חל איסור לערוך אותם או לבצע בהם שינויים אחרים ויש לתת קרדיט בולט למכון בכל שימוש מותר בהם.

4.3.2 תמונות

תמונות שאין עליהן ציון מקור – רשיון ייחוס. ניתן להשתמש בתמונות אלו as-is, חל איסור לערוך את התמונות או לבצע בהן שינויים ויש לתת קרדיט בולט למכון בכל שימוש בתמונות אלו.

תמונות מאתר Shutterstock או מכל מקור אחר שאינו המכון (לרבות תמונות אצבע) – אסורות לשימוש והעתקה באופן מוחלט.

4.3.3 סרטונים 

סרטונים המוטמעים באתר מתוך אתר YouTube – בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube עצמו (בד"כ creative commons או standard YouTube license) שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע תחת כל סרטון.

סרטונים המוטמעים מאתרים אחרים – במידה ומופיע קישור לרשיון יש לבדוק בהתאם לרישיון המקושר. במידה ואין קישור לרשיון – בהתאם לתנאי המתפרסמים באתר ממנו נלקח הסרטון.

4.3.4 יישומונים – בהתאם לתנאי השימוש של היישומים. כעקרון ואלה אם הותר מפורשות אחרת יישומונים אסורים לשימוש מסחרי.

למעט במקרים המפורטים לעיל (ובכפוף לתנאי הרשיונות המצויינים לעיל), אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב

4.4 הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

5. שירותים הטעונים רישום

5.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו.

חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים הנך מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות.

ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

חלק מהשירותים הכרוכים ברישום ובתשלום מקוון – כרוכים בתשלום באמצעות שירותי צדדים שלישיים (המספקים שירותי רכישה מקוונים) והשימוש בשירותים כאמור כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי המתפרסם באתרי אותם צדדים שלישיים.

5.2 המכון רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המכון לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6. תשלומים ופעילויות

6.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו.

חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים הנך מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות. 

7. קישורים והפניה למידע חיצוני לאתר

7.2 קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למכון. המכון שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עקישורים מהאתר – האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (כולל קישורים שיכול שיופיעו במענה לשאילת חיפוש במנוע חיפוש שבאתר). אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתו או בפיקוחו של המכון וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. למכון אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים והוא אינו ערב או אחראי להם. המכון אינו מתחייב שהקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים ובכל מקרה המכון לא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני.

7.2 קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר למכון. המכון שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהמכון) ללא קבלת הסכמת המכון מראש ובכתב. "אתרים אסורים" – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.מוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים מהמכון) ללא קבלת הסכמת המכון מראש ובכתב. "אתרים אסורים" – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

8. העדר אחריות ושיפוי

8.1 האתר והשירותים שבו מועמדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה לפי הדין.

8.2 תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמתך המפורשת שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד ושלמכון לא תהיה כל אחריות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

8.2 המכון אינו מתחייב לזמינות או איכות האתר והשירותים שבו ובכלל זאת כי אלו יפעלו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

8.3 המכון אינו והוא לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא (לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה אי נוחות או אבדן שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו או באיזה מהתכנים והשירותים שבו.

8.4 המכון אינו הוא לא יהיה אחראי לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים.

8.5 האתר עשוי להציע תוכנות שאותן ניתן לטעון אל מחשבך האישי, או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אלה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, המכון אינו מפתח תוכנות אלה או בוחן את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן או על התאמתן לצרכיך (לרבות לדגם המחשב שברשותך). טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.

8.6 הנך מתחייב לשפות את המכון, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה לרבות במקרה של טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי המכון כתוצאה משימושך באתר לרבות פרסום תכנים באתר, רישום לשירותים באתר או מהצבת קישורים לאתר.

9. שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

9.1 המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.2 המכון רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.3 שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10. עדכון תנאי השימוש

המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, הינך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו ו/או בשירותיו כל שימוש.

11. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו. 

פנה אלינו
בדוא"ל: davidson@weizmann.ac.il
בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 761000

למדיניות פרטיות לחץ כאן